Vestre Holmens Vel regnskap for 2016

VESTRE HOLMENS VEL

REGNSKAP FOR 2016

Inntekter: Utgifter:

Medlemskontingenter  kr. 40200        Administrasjon   kr.  5650

Renter kapitalkonto      kr.      330       Historisk vandr.  Kr.  4570

Renter driftskonto         kr.        84             Veldag       Kr.   7051

Julegrantenning Kr.   1200

Årsmøte       Kr.   4589

Websiden        Kr.   5425

Gebyrer               Kr.     826

Lekeplass             Kr.  3000

Gjerde gangsti    Kr.  9750

Diverse       Kr.  2814

Sum     Kr.   40614        Sum                    Kr. 44875

Total:  Underskud    kr. 4261

Balanse  pr. 01.01.2017:

Kassa          Kr.          442

Kapitalkonto            Kr.      60463

Driftskonto Kr.      74286

Aksjer Samf.vest     Kr         2600 Egenkapital     Kr. 137791

Sum Kr      137791                        Kr.  137791

Oslo   24.03.2017

Frank Aubert