Vanlige spørsmål

 • Hvor kan man levere hageavfall, plast og diverse miljøavfall (åpningstider til gjenbruksstasjoner) – Renovasjonsetaten
 • Innsamling av plast
 • Hvor melder man fra om mørke gatelykter: Hafslund Nett: 815 81115
  www.hafslund.no (Velg: Feilmelding – Mørke veilys)
 • Hvor melder man fra ved mangler ved offentlige veier, for eksempel hull i veien, skadet/ påkjørte veiskilt, manglende brøyting og strøing*, signalanlegg ute av drift, fulle søppelkasser ved bussholdeplasser behov for beskjæring/kantklipping langs veiene, m.m:  Samferdselsetatens kundetorg, tlf 81000190
 • www.samferdselsetaten.no. (Velg:  Noe i veien – Meld inn her!) e-post: postmottak@sam.oslo.kommune.no
  (Mesta har ansvaret for brøyting og strøing av kommunale veier og gang/sykkelstier i vår bydel. Tlf. 99203300)
 • Chip merking av hund/ katt er en billig forsikring dersom uhellet skulle være ute. Viking redningstjeneste har utstyr til å avlese chip.
 • Funnet hund – www.fod.no
 • Barn og hund – www.thebluedog.org/blue_norsk_swf/thebluedog.html
 • Savnet hund – www.nkk.no/nkk/public/openIndex?ARTICLE_ID=1108039797468
 • Funnet katt – www.doktordyregod.no/ (Ingen friske katter blir avlivet, men klinikken forsøker å finne eier eller et nytt hjem til katten.)
 • Savnet katt – www.nettkatten.no
 • Grevling i hagen – Friluftsetaten
 • Iberiasneglen og tiltak – iberiasneglen
 • Barnas trafikklubb – www.tryggtrafikk.no/w/Barnas_Trafikklubb
 • Oslo elveforum – www.osloelveforum.org/
 • Byens grønne preg i fare. Trær har stor betydning i bymiljø. Trær binder støv og demper trafikkstøy. Trær er viktig for dyreliv både som leveområder og skjul. Store trær i byen er sjeldne. Flatehogst i forbindelse med fortetting er et alvorlig problem. Mange tror at Naboloven er til for å felle trær og mange treeiere har sikkert latt seg overtale til å felle trær. Men det skal mye til for å få rettens medhold i å felle trær ved hjelp av naboloven. Naturverforbundet i Oslo og Akershus har også startet en egen tregruppe. Lenke til avisartikkel
 • Klage på utbygging av nabotomt:
  Utvalget for harmonisk fortetting i småhusområdene har som formål å motarbeide at fortettingen i Oslos småhusområder skjer i form av blokkbebyggelse, og bidra til å opprettholde disse områdenes preg av spredt småhusbebyggelse, hvor ny bebyggelse harmonerer med strøkets opprinnelige byggestil. Les mer på www.uhf-oslo.no
 • Høyesterett har i dom avsagt 11.03.2008 (vedrørende Ivar Åsens vei 2) slått fast at
  – Det er anledning til å påberope seg negativ servitutt på naboeiendom.
  – Der man kan bebygge eiendommen både innenfor reguleringsplanens og servituttens ramme så står servitutten seg selv om man da ikke får utnytte hele planens byggepotensiale.
  Les artikkel i Akersposten

Lenker