Category Archives: Styremøter

Vestre Holmens Vel

ÅRSMØTE 2019 I VESTRE HOLMENS VEL

Dato: Onsdag 3. april 2019, Kl. 19.00 Voksen fleridrettshall, Jarbakken 1 DAGSORDEN: Konstituering Årsberetning for 2018 Regnskap for 2018 Fastsettelse av kontingent for 2020 Budsjett for 2019 Valg av nye styremedlemmer og revisor Innkomne forslag Årsmøtet etterfølges av medlemsmøte der det er anledning til å ta opp saker som måtte være av interesse. Årsberetning 2018

Continue Reading →

Årsmøte 2018 i Vestre Holmens Vel

Det innkalles til Årsmøte i Vestre Holmens Vel mandag den 19 mars kl. 19.00. Sted : Voksen fleridrettshall , Jarbakken 1.   Enkel bevertning.  Velkommen!

Continue Reading →

Vestre Holmens Vel regnskap for 2016

VESTRE HOLMENS VEL REGNSKAP FOR 2016

Continue Reading →

Årsmøte i Vestre Holmens Vel 2017

Årsmøte i Vestre Holmens Vel Onsdag den 29. mars 2017 kl. 19.00 i Voksen Fleridretthall. Sted: Jarbakken 1 (ved Voksen skole) Dagsorden: Konstituering. Årsberetning for 2016. Revidert regnskap for 2016. Fastsettelse av kontingent  for 2018. Budsjett for 2017. Valg av styre med vara og revisor. Årsmøtet etterfølges av medlemsmøte som begynner kl. 20.00.     Mvh

Continue Reading →
Hovseter Skole

Historisk vandring på Hovseter

Historisk vandring på Hovseter Søndag den 18. september arrangerer Ullern Historielag, Vestre Holmens Vel og Kollektivet borettslag historisk vandring på Hovseter. Hovseter ligger riktig nok ikke innenfor vårt vel-område, men er helt klart innenfor vårt nærmiljø. Da vi i fjor høst sto for en lignende vandring på Holmen kom det 100 deltagere, så interessen for

Continue Reading →

Vestre Holmens Vel – Budsjett 2016

Vestre Holmens Vel – Budsjett 2016 Inntekter: Utgifter: Medlemskontingent: kr. 44000 Trykksaker: kr. 6000 Renter driftskonto: kr. 100 Årsmøte: kr. 3500 Renter sparekonto: kr. 600 Webside: kr. 6000 Kont. KUV: kr. 400 Lekeplass. kr. 4000 Administrasjon: kr. 5000 Hist. Arrangem. Kr. 4000 Juletretenning kr. 5000 Sum inntekter: Kr. 44700 Sum utgifter Kr. 33900 Total: Overskudd

Continue Reading →

Referat fra årsmøte i Vestre Holmens vel

Referat fra årsmøte i Vestre Holmens vel torsdag 31. mars kl. 19 i Voksenhallen. Til stede 10 personer Fra styret møtte: Frank Aubert, Marina P. Jordbakke, Kjell Sørensen, Erik Ramstad. Møteleder: Vellets leder Frank Aubert Innkalling og dagsorden ble godkjent, møtet er lovlig satt. Årsberetningen: Møteleder gikk gjennom årsberetningen. Der står sakene vellet har engasjert

Continue Reading →

VESTRE HOLMENS VEL REGNSKAP 2015

VESTRE HOLMENS VEL REGNSKAP 2015 Inntekter: Utgifter: Medlemskontigent: kr. 48000 Juletrearr. 2014: kr. 8365 Renter driftkonto: kr. 76 Administrasjon: kr. 3800 Renter sparekonto: kr. 686 Årsmøte 2015: kr. 5542 Postboks leie kr. 1020 Kont. KUV kr. 400 Juletrearr. 2015 kr. 3421 Oppr. Lekeplass kr. 2000 Rep. Huskestativ kr.12201 Hist. Vandring kr. 4056 Web-siden kr. 4725

Continue Reading →

Årsmøte i Vestre Holmens Vel – 21. mars 2016

ÅRSMØTE I VESTRE HOLMENS VEL Torsdag den 31. mars 2016 kl. 19.00 Voksen Fleridrettshall, Jarbakken 1 (ved Voksen skole) DAGSORDEN: 1. Konstituering 2. Årsberetning for 2015 3. Revidert regnskap for 2015 4. Fastsettelse av kontingent for 2017 5. Budsjett for 2016 6. Valg av styre med vara og revisor Årsmøtet etterfølges av medlemsmøte som begynner

Continue Reading →

Årsmøte 2016 i Vestre Holmens Vel

Årsmøte 2016 i Vestre Holmens Vel torsdag  den 31. mars kl. 19.00  i Voksen Fleridrettshall, Jarbakken 1. Dagsorden: Konstituering Årsberetning for 2015 Revidert regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent for 2017 Budsjettforslag for 2016 Valg av styre med vara og revisor.   Årsmøtet begynner kl. 19.00. Vis interesse for nærmiljøet og møt frem! Styret

Continue Reading →