Category Archives: Nyheter

Bli medlem av Vestre Holmens Vel!

Årsmøte og innbetaling av medlemskontingent Det innkalles til årsmøte i Vestre Holmens Vel Tid: Onsdag 3.april, kl. 19.00.   Sted: Voksen fleridrettshall, Jarbakken 1, 2. etg. Dagsorden og årsberetning legges ut på hjemmesiden. Forslag som ønskes behandlet sendes styret innen fredag 29.mars. Etter årsmøtet vil det bli et uformelt møte der det vil bli anledning til

Continue Reading →

Historisk vandring – Søndag 16. september 2018

Continue Reading →

Årsmøte 2017 i Vestre Holmens Vel

ÅRSMØTE  I  VESTRE  HOLMENS  VEL Torsdag den  29. mars 2017 kl. 19.00 Voksen  Fleridrettshall, Jarbakken 1 (ved Voksen skole) DAGSORDEN: Konstituering Årsberetning  for  2016 Regnskap for 2016 Fastsettelse av kontingent for 2018 Budsjett for 2017 Valg av styre med  vara og revisor Årsmøtet etterfølges av medlemsmøte  som begynner  ca. kl. 20.00.  Det vil bli  diskusjon

Continue Reading →

VELKOMMEN TIL JULEGRANTENNING 2016.

VELKOMMEN TIL JULEGRANTENNING  2016.   Velkommen til julegrantenning 1. søndag i advent på lekeplassen ved Eddaveien – Sturlas vei. Søndag 27. november kl. 16.00.   Arrangør: Vestre Holmens Vel.

Continue Reading →

ÅPEN VEL-DAG 2016

VESTRE HOLMENS VEL VHV Inviterer alle, voksne og barn til ÅPEN VEL-DAG lørdag den 21 mai I Voksen Fleridrettshall, Jarbakken 1 (ved Voksen skole) Tidspunkt KL. 11.00 til 14.00. De voksne vil få servert gratis kaffe og kringle i 2 etg. Kl. 12.00 vil det bli holdt et foredrag om ”Vårt distrikt under krigen. Lokale Linge-

Continue Reading →

Asylmottak på voksenjordet?

Asylmottak på voksenjordet? På grunn av den store tilstrømningen av asylsøkere har myndighetene, det vil si Oslo kommune og UDI vært på jakt etter egnete tomter der det kunne oppføres asylmottak. Plan-og Bygningsetaten fikk oppdraget.  Et av områdene som var aktuelt, var Voksenjordet, rett bak Voksen kirke.  Det ble sagt at dette var det best egnede

Continue Reading →

Velkommen til julegrantenning 2015

  Velkommen til julegrantening 1. søndag i advent, på lekeplassen ved Eddaveien-Sturlasvei. Søndag 29. november kl. 16:00 Arrangør: Vestre Holmens Vel

Continue Reading →

Årsmøte og regnskap 2013

Her finner du årsmøteberetningen for neste møte, og regnskapet for 2013.

Continue Reading →

Referat fra årsmøte 2013

Her ligger referatet fra sist årsmøte.

Continue Reading →

Referat fra årsmøte 2012

Endelig er møtereferatet fra sist årsmøte på plass på hjemmesiden under nyheter.

Continue Reading →