Bli medlem

Hvorfor være medlem i velforeningen?

Vi i vellet arbeider for nærmiljøet og for fellesskapet i distriktet, og gjennom dette for den enkelte beboer. Styret prioriterer engasjement ved henvendelser fra medlemmer som har betalt kontingent. Vi er på en måte

Vestre Holmens Vel

Vestre Holmens Vel

myndighetenes (kommunens, bydelens) forlengede «arm» inn i nærområdet. Styremedlemmene utfører mye ulønnet arbeide for miljø, sikkerhet og trivsel i nærområdet.

Det er fortsatt en del husstander som ikke gir den beskjedne støtten på kr 200 pr husstand pr år som medlemskontingenten til vellet. Uten medlemskontingent fra husstandene, vil det ikke være mulig for styret å ivareta medlemmenes interesser i nærmiljøet.

Vårt kontonummer er 0530.31.79439

Bli medlem!

Vennligst fyll inn skjemaet under så kontakter vi deg med mer informasjon!

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefonnummer
[text-263]

Din melding til oss