Bli medlem av Vestre Holmens Vel!

Årsmøte og innbetaling av medlemskontingent

Det innkalles til årsmøte i Vestre Holmens Vel

Tid: Onsdag 3.april, kl. 19.00.  

Sted: Voksen fleridrettshall, Jarbakken 1, 2. etg.

Dagsorden og årsberetning legges ut på hjemmesiden. Forslag som ønskes behandlet sendes styret innen fredag 29.mars.

Etter årsmøtet vil det bli et uformelt møte der det vil bli anledning til å komme med spørsmål og diskutere saker som er viktige for medlemmene.

Til høsten vil utbedring av vann og avløp i Arnebråtveien starte (fra bommen og ned til Aspehaugveien). Vi vil informere nærmere om hva som skal skje på vår Facebookside fremover – følg med!

Vi håper at alle husstander i vellet melder seg inn ved å betale kr. 200 på Vipps eller bruk giro!

Vipps 200 kr til 536395

E-post: hei@vestreholmensvel.com

Hjemmeside: www.vestreholmensvel.com

Følg oss på facebook: Vestre Holmens Vel