Asylmottak på voksenjordet?

Asylmottak på voksenjordet?

På grunn av den store tilstrømningen av asylsøkere har myndighetene, det vil si Oslo kommune og UDI vært på jakt etter egnete tomter der det kunne oppføres asylmottak. Plan-og Bygningsetaten fikk oppdraget.  Et av områdene som var aktuelt, var Voksenjordet, rett bak Voksen kirke.  Det ble sagt at dette var det best egnede stedet på Oslo Vest. Kommunen ønsket 1000 personer bosatt her, UDI  3000.

Dette området ligger ikke innenfor Vestre Holmens Vels grenser.  Det tilhører Røa Vel. Men siden vårt område ikke er langt unna, bare noen hundre meter så mener vi at dette angår også oss.  Nå er det ikke så at vi mener at mottaket ikke er nødvendig, vi er innstilt på å gjøre vårt i den situasjonen landet er kommet opp i.  Menn lokaliseringen er for dårlig.  Det å plassere 1000 – 3000 mennesker  hundre meter fra en kirkegård som ikke engang er gjerdet inn, mener vi er upassende. Området er da også regulert til gravlund.  Det brukes i dag som turareal.  Det at arealet ligger så nær Voksen skole er også uheldig.

Nå har regjeringen gjort et vedtak på at det ikke er nødvendig å bruke vanlige byggesaksbehandling i saker som gjelder asylmottak. Lokaldemokratiet er satt ut av kraft. I denne saken ble bydelsleder kalt inn til møte. Han la da fram  forslag på andre tomter, men de ville ikke en gang høre på ham:  Voksenjordet var et egnet område. Men de skulle også vurdere andre tomter.

Velets engasjement

Som leder av Vestre Holmens Vel har jeg engasjert meg i saken.  Det  har blitt en god del telefonsamtaler  og andre meningsutvekslinger.  Ingen har jo lyst til å bli hengt ut som rasist, så media er blitt holdt på god avstand. Og for å vise at det er plasseringen vi er motstander av og ikke asylmottaket i seg selv, så har vi foreslått et konkret  område  som vi mener er bedre egnet.

I dag ser det ut til at asylmottaket ikke kommer på Voksenjordet. De ser seg om etter tomter som er byggeklare. Det kommer heller ikke så mange asylsøkere som før, så situasjonen er ikke lengre så prekær.

Jeg ønsker alle en god jul og ett godt nytt år!

Frank Aubert