ÅRSMØTE 2019 I VESTRE HOLMENS VEL


Dato: Onsdag 3. april 2019, Kl. 19.00

Voksen fleridrettshall, Jarbakken 1

DAGSORDEN:

 1. Konstituering
 2. Årsberetning for 2018
 3. Regnskap for 2018
 4. Fastsettelse av kontingent for 2020
 5. Budsjett for 2019
 6. Valg av nye styremedlemmer og revisor
 7. Innkomne forslag

Årsmøtet etterfølges av medlemsmøte der det er anledning til å ta opp saker som måtte være av interesse.

Årsberetning 2018

Styret har bestått av:

Styreleder: Karina Miller

Nestleder: Grethe Tveitnes

Sekretær: Gerd Bruserud

Medlem: Marina Jordbakke

Medlem: Frank Aubert

Varamedlem: Camilla Schreiner

Varamedlem: Karianne Stub Aune

Revisor: Bjørnhild Melgård

Revisor – vara: Thorstein Smith-Christensen

Saker som vellet har vært engasjert i:

Trafikale forhold i vellets område:

Vellet har vært sterkt engasjert i barnas skolevei til Holmen skole. Vi har vært i flere dialoger med Bymiljøetaten og det er gjort mange tiltak. Det gjenstår fortsatt en fartshump/opphøyet gangfelt i Holmenkollveien ved Eddaveien og en overgang fra Bjørnveien til Ready anlegget. Dette vil vi følge opp videre, i tillegg til andre tiltak i småveiene i området.

Vann – og avløpssituasjonen i Arnebråtveien.

Vellet har fulgt opp vår henvendelse til Vann- og avløpsetaten (VAV) i 2017 om problemer med flom i kjellere i Arnebråtveien. I mars mottok vi nyheten om at området var under utredning og at VAV hadde identifisert større problemer med kapasitet og ledningsbrudd. Gjennom nye oppfølginger har vi fått avklart følgende:

 • Det er behov for å skifte ut ca. 500 meter vann- og spillvannsledninger i Arnebråtveien.
 • Det ligger an til oppstart av anlegget i august/september 2019.
 • Utførelsestid blir ca. et år.

På bakgrunn av henvendelse fra beboer spurte vellet også om strømkablene kunne legges ned samtidig. VAVs svar er at de vil plassere vann- og avløpsledning så det sikres at det på et senere tidspunkt er plass til kabler som i dag går i stolper. Det er ingen planer om at dette blir gjort samtidig med dette prosjektet.

Lekeplassen i Eddaveien/Sturlas vei

Vellet har ansvaret for lekeplassen. I 2018 har vi gjort følgende vedlikehold:

 • Revet gammel trapp til lekehus.
 • Satt opp ny trapp i trykkimpregnerte materialer.
 • Demontert 3 bord/benk og kjørt det til mottak.
 • Kjøpt inn 3 nye bord/benker fra Maxbo og montert dem.
 • Raking og bortkjøring av avfall til mottak i slutten av april og september.

Vellet gjennomfører også jevnlig kontroll av lekeapparatene.

Historisk vandring:

I samarbeid med Ullern, Røa og Bygdøy historielag arrangerte vellet historisk vandring i Aspehaugveien den 16.09.2018. Det var 4. gang vellet var med på dette arrangementet. Ca. 100 personer deltok. Under dyktig ledelse av historielagets Knut Bryn, gikk vi fra Holmendammen og gjennom deler av Aspehaugveien. Deretter gikk vi til Njårdhallen der det ble servert kaffe og kake, mens vi fikk høre mer om området.

Dette er et arrangement som vellets medlemmer setter pris på og hvor det er stort oppmøte. Vellet ønsker å fortsette dette samarbeidet med Ullern, Røa og Bygdøy historielag.

Julegrantenning 2. desember.

Tradisjonen tro, så ble julegranen tent 1. søndag i advent på lekeplassen i Eddaveien/Sturlas vei. Vellet serverte gløgg og pepperkaker og litt ekstra godt til alle barna. Det var dessverre ikke så mange som møtte opp i år pga regnvær. Men de som kom var veldig fornøyd med arrangementet.

Turveiene i vellet

Styret har hatt en gjennomgang av turveiene vi har i vellet. Vi har konkludert med at turveien mellom Arnebråtveien og Holmen stasjon er den vellet bør prioritere vedlikeholdet av. Dette er en turvei som mange benytter til og fra Holmen stasjon og vi har mottatt flere henvendelser fra medlemmer som ønsker at denne turveien må vedlikeholdes bedre. Spesielt er det problemer med denne turveien på vinteren da den ikke blir måkt eller strødd. Oslo kommune fraskriver seg ansvaret for turveien. Styret har prøvd å få til en dugnadsgruppe, men har ikke lykkes med å få etablert dette ennå. Vi har også kontaktet Vaktmesterkompaniet som ikke ønsket å påta seg jobben med vedlikehold. Styret vil fortsette med denne saken i 2019.

Informasjon til våre medlemmer

Vi har i år prioritert å informere våre medlemmer på vår facebookside. Det er utfordrende for styret og både prioritere nettsiden og facebooksiden. Vi har allikevel valgt å opprettholde nettsiden – og har brukt tid på oppdatering av informasjon på siden.

Vi har også satt opp en oppslagstavle på lekeplassen i Eddaveien/Sturlasvei for å kunne informere medlemmene også her.

Økonomi:

Vellet har i 2018 etablert nettbank og Vipps. Vipps er innført for at medlemmene og nye medlemmer lettere kan betale medlemskontingenten.

Forsikringer:

Vestre Holmens Vel meldte seg inn i Vellenes Fellesorganisasjon i 2018. Gjennom medlemskapet har vi følgende forsikringer:

Ansvarsforsikring, ulykkesforsikring, styreansvarsforsikring og yrkesskadeforsikring.

Medlemmer:

Vellet hadde i 2018; 180 betalende medlemmer. Det blir sendt ut innkalling til årsmøte samtidig med en giro for innbetaling av medlemskontingent. Denne blir lagt i postkassen til alle vellets beboere.

Styret

Frank Aubert sluttet som leder i 2018. Han fortsatte i styret som vanlig medlem, men ønsker nå å tre ut av styret permanent. Vellet takker Frank for den enorme innsatsen han har lagt ned som leder for Vestre Holmens Vel. Hans kunnskap om vellets historie og saker vil bli savnet av oss som er igjen i styret.

Marina Jordbakke gikk av som styremedlem høsten 2018. Marina har gjort en kjempeinnsats over mange år.

Gerd Bruserud ønsker også å tre av som styremedlem. Gerd har vært med i styret gjennom mange år og har i likhet med Frank og Marina bidratt til at vellet har hatt et kompetent styre med hjerte for området vi bor i.

Varamedlemmene Karianne Stub Aune og Camilla Schreiner ønsker nå også å gi seg som varamedlemmer. De har deltatt i alle styremøtene og har hatt oppgaver på lik linje med de faste styremedlemmene. Karianne har den siste perioden hatt ansvaret for vellets økonomi og Camilla har gjort en stor innsats med vann- og avløpssaken.

Vi takker for den jobben de alle har gjort for vellet.

Valg av styre

Karina Miller og Grethe Tveitnes tar gjenvalg som henholdsvis leder og nestleder.

I tillegg skal vellet ha tre nye styremedlemmer og to varamedlemmer.

Styret innstiller på følgende styremedlemmer:

 • Kristian Sørensen
 • Lene Østby 
 • Erik Ramstad
 • Varamedlem Marte Muri Sørensen

Valg av revisor:

Revisor: Karianne Stub Aune