Årsmøte 2018 i Vestre Holmens Vel

Det innkalles til Årsmøte i Vestre Holmens Vel mandag den 19 mars kl. 19.00.

Sted : Voksen fleridrettshall , Jarbakken 1.  

Enkel bevertning.  Velkommen!