ÅPEN VEL-DAG 2016

VESTRE HOLMENS VEL VHV

Inviterer alle, voksne og barn til ÅPEN VEL-DAG lørdag den 21 mai I Voksen Fleridrettshall, Jarbakken 1 (ved Voksen skole)

Tidspunkt KL. 11.00 til 14.00.

De voksne vil få servert gratis kaffe og kringle i 2 etg. Kl. 12.00 vil det bli holdt et foredrag om
”Vårt distrikt under krigen. Lokale Linge- og Milorgs-folk”.
Foredragsholder Frank Aubert
Det blir anledning til å tegne seg som medlem av vellet

Barn i alle aldre vil få anledning til å spille og leke i idrettshallen. Noen av Vestre Akers unge trenere vil sørge for at de blir tatt vel vare på. Hallen blir delt opp i 3 , vrimleområde for de minste, noe mer avansert for de litt eldre.

Gratis grillpølser og is!

Hilsen styret i Vestre Holmens Vel!