Monthly Archives: mars 2019

Bli medlem av Vestre Holmens Vel!

Årsmøte og innbetaling av medlemskontingent Det innkalles til årsmøte i Vestre Holmens Vel Tid: Onsdag 3.april, kl. 19.00.   Sted: Voksen fleridrettshall, Jarbakken 1, 2. etg. Dagsorden og årsberetning legges ut på hjemmesiden. Forslag som ønskes behandlet sendes styret innen fredag 29.mars. Etter årsmøtet vil det bli et uformelt møte der det vil bli anledning til

Continue Reading →
Vestre Holmens Vel

ÅRSMØTE 2019 I VESTRE HOLMENS VEL

Dato: Onsdag 3. april 2019, Kl. 19.00 Voksen fleridrettshall, Jarbakken 1 DAGSORDEN: Konstituering Årsberetning for 2018 Regnskap for 2018 Fastsettelse av kontingent for 2020 Budsjett for 2019 Valg av nye styremedlemmer og revisor Innkomne forslag Årsmøtet etterfølges av medlemsmøte der det er anledning til å ta opp saker som måtte være av interesse. Årsberetning 2018

Continue Reading →