Monthly Archives: april 2016

Vestre Holmens Vel – Budsjett 2016

Vestre Holmens Vel – Budsjett 2016 Inntekter: Utgifter: Medlemskontingent: kr. 44000 Trykksaker: kr. 6000 Renter driftskonto: kr. 100 Årsmøte: kr. 3500 Renter sparekonto: kr. 600 Webside: kr. 6000 Kont. KUV: kr. 400 Lekeplass. kr. 4000 Administrasjon: kr. 5000 Hist. Arrangem. Kr. 4000 Juletretenning kr. 5000 Sum inntekter: Kr. 44700 Sum utgifter Kr. 33900 Total: Overskudd

Continue Reading →

Referat fra årsmøte i Vestre Holmens vel

Referat fra årsmøte i Vestre Holmens vel torsdag 31. mars kl. 19 i Voksenhallen. Til stede 10 personer Fra styret møtte: Frank Aubert, Marina P. Jordbakke, Kjell Sørensen, Erik Ramstad. Møteleder: Vellets leder Frank Aubert Innkalling og dagsorden ble godkjent, møtet er lovlig satt. Årsberetningen: Møteleder gikk gjennom årsberetningen. Der står sakene vellet har engasjert

Continue Reading →

VESTRE HOLMENS VEL REGNSKAP 2015

VESTRE HOLMENS VEL REGNSKAP 2015 Inntekter: Utgifter: Medlemskontigent: kr. 48000 Juletrearr. 2014: kr. 8365 Renter driftkonto: kr. 76 Administrasjon: kr. 3800 Renter sparekonto: kr. 686 Årsmøte 2015: kr. 5542 Postboks leie kr. 1020 Kont. KUV kr. 400 Juletrearr. 2015 kr. 3421 Oppr. Lekeplass kr. 2000 Rep. Huskestativ kr.12201 Hist. Vandring kr. 4056 Web-siden kr. 4725

Continue Reading →