Monthly Archives: mars 2016

Årsmøte i Vestre Holmens Vel – 21. mars 2016

ÅRSMØTE I VESTRE HOLMENS VEL Torsdag den 31. mars 2016 kl. 19.00 Voksen Fleridrettshall, Jarbakken 1 (ved Voksen skole) DAGSORDEN: 1. Konstituering 2. Årsberetning for 2015 3. Revidert regnskap for 2015 4. Fastsettelse av kontingent for 2017 5. Budsjett for 2016 6. Valg av styre med vara og revisor Årsmøtet etterfølges av medlemsmøte som begynner

Continue Reading →

Årsmøte 2016 i Vestre Holmens Vel

Årsmøte 2016 i Vestre Holmens Vel torsdag  den 31. mars kl. 19.00  i Voksen Fleridrettshall, Jarbakken 1. Dagsorden: Konstituering Årsberetning for 2015 Revidert regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent for 2017 Budsjettforslag for 2016 Valg av styre med vara og revisor.   Årsmøtet begynner kl. 19.00. Vis interesse for nærmiljøet og møt frem! Styret

Continue Reading →