Asylmottak på voksenjordet?

Asylmottak på voksenjordet? På grunn av den store tilstrømningen av asylsøkere har myndighetene, det vil si Oslo kommune og UDI vært på jakt etter egnete tomter der det kunne oppføres asylmottak. Plan-og Bygningsetaten fikk oppdraget.  Et av områdene som var aktuelt, var Voksenjordet, rett bak Voksen kirke.  Det ble sagt at dette var det best egnede

Continue Reading →