Referat fra årsmøte 2012

Endelig er møtereferatet fra sist årsmøte på plass på hjemmesiden under nyheter.

Continue Reading →