Monthly Archives: februar 2009

Velkommen

Vestre Holmens Vel ble stiftet i 1912. Vellets formål er å ivareta medlemmenes felles interesser, fortrinnsvis når det gjelder miljø, sikkerhet og trafikale forhold. Vellet skal virke som et lokalkjent ledd mellom beboerne og kommunen.

Continue Reading →

Oppgradering av lekeplass

Arbeidet med oppgradering av lekeplassen ved Eddaveien/Sturlasvei er godt i gang. Lekeapparater er innkjøpt og montert. Våren 2009 vil det bli satt ut benker og plantet. Vellet takker lekeplasskomiteen som har gjort en formidabel innsats og alle som har støttet prosjektet økonomisk.

Continue Reading →