Vestre Holmens Vel

Vestre Holmens Vel ble stiftet i 1912. Vellets formål er å ivareta medlemmenes felles interesser, fortrinnsvis når det gjelder miljø, sikkerhet og trafikale forhold. Vellet skal virke som et lokalkjent ledd mellom beboerne og kommunen.

 

Viktige oppgaver som vellet har gjennomført eller arbeider med akkurat nå

 

  • Trafikksaker (fartsgrenser, fartsdempere, gjennomkjøringshindringer, asfaltering)
  • Rekkverk langs gangvei mellom Arnebråtveien og Holmengrenda
  • Oppgradering av lekeplassen ved Eddaveien/Hemingveien/Sturlas vei
  • Engasjement for harmonisk fortetting i velområdet
  • Direkte engasjement og behandling av henvendelser fra medlemmer
  • Medvirkning ved omregulering av tidligere trasé for «Ny Sørkedalsvei»
  • Samarbeide med våre nabovel og Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo (KUV)

 

Medlemskap

Vestre Holmens Vel ble stiftet i 1912. Vellets formål er å ivareta medlemmenes felles interesser, fortrinnsvis når det gjelder miljø, sikkerhet og trafikale forhold. Vellet skal virke som et lokalkjent ledd mellom beboerne og kommunen.

 

Bli medlem

 

Nyheter og aktiviteter